Công ty TNHH TM Mẫn Đạt

 • 0943728080

TOYODA 2
TOYODA 2

Liên hệ

TOYODA 3
TOYODA 3

Liên hệ

TOYODA
TOYODA

Liên hệ

englishAlphabet
englishAlphabet

Liên hệ

Dấu Chìm
Dấu Chìm

Liên hệ

Dấu Chìm Shiny
Dấu Chìm Shiny

Liên hệ

Dấu dập nổi
Dấu dập nổi

Liên hệ

Dấu dập nổi
Dấu dập nổi

Liên hệ

Dấu Dập Nổi
Dấu Dập Nổi

Liên hệ

Bảng để bàn
Bảng để bàn

Liên hệ

Dao kỹ thuật
Dao kỹ thuật

Liên hệ

Tủ chìa khóa
Tủ chìa khóa

Liên hệ

Kệ chức danh
Kệ chức danh

Liên hệ

Mica để bàn
Mica để bàn

Liên hệ

Dấu S-836, KT: 30 x 45 mm
Dấu S-827D Có Ô Ngày, KT: 30 x 50 mm
Dấu S-826, KT: 24 x 41 mm
Dấu Công Ty Mã Số Thuế, KT: 22 x 58
Dấu Mã Số Thuế, KT: 18 x 47 mm
Dấu Chìm _ Phi 8 mm
Dấu Chìm Shiny
Dấu Chìm
Mica Chữ U Ngược
Dấu Dập Nổi
Bút bi có dầu - DIAGONAL COLOR 6011
Bút bi có dầu - DIA
Bút bi có dầu - DIA
Bút bi có dầu heri 6720M
Bút bi có dầu heri 6723
Bút bi có dầu heri 6724
Bút bi có dầu heri 700M
Bút bi có dầu heri 720M
Bút bi có dầu heri 8520M
Bút bi có dầu heri 8521M
Dấu Tên, Dấu bé Ngoan Trường Học KT: 14 x 38 mm
Dấu Mã Số Thuế, KT: 18 x 47 mm
Dấu Công Ty Mã Số Thuế, KT: 22 x 58
Dấu Mã Số thuế CTy, KT: 25 x 70 mm
Dấu S-308, KT: 10 x 45 mm
Dấu S-310, KT: 10 x 45 mm
Dấu ngày tháng S-314, KT: 10 x 25 mm
Dấu S-835, Kt: 20 x 30 mm
Dấu S-835D có ô ngày, KT: 20 x 30 mm
Dấu S-826, KT: 24 x 41 mm
BỘ SỐ TOYODA 5MM
TOYODA 2
TOYODA 3
TOYODA
englishAlphabet
Dấu Chìm
Dấu Chìm Shiny
Dấu Chìm _ Phi 8 mm
Dấu Chịu Lực 24 x 41mm
Dấu Chịu Lực 32 X 38mm
Dấu Chịu Lực 30 x 50 mm
Dấu Chịu Lực 26 x 56 mm
Dấu Chịu Lực 45 x 45 mm
Dấu Chịu Lực 33 x 56 mm
Dấu Chịu Lực 40 x 60 mm
Dấu Chịu Lực 47 x 68 mm
Dấu Chịu Lực Ngày Tháng Năm 24 x 41mm
Dấu Chịu Lực 6 Dây Số 24 x 41mm
Dấu dập nổi
Dấu dập nổi
Dấu Dập Nổi
Acco màu SQ-9080C
Acco nhựa SQ-9088
Acco trắng SQ-9080W
Bảng tên nhựa SQ-9018
Bìa dính SQ-6600
Bìa lỗ SQ-5006
Bìa lỗ SQ-5010
Bìa phân trang 10 màu A4 SQ-7010
Bìa phân trang 12 màu A4 SQ-7012
Bìa phân trang 12 trang A4 SQ-7112
Bảng để bàn
Dao kỹ thuật
Tủ chìa khóa
Kệ chức danh
Kệ để sách báo
Mica để bàn
GIẤY GHI CHÚ HV - 005
GIẤY GHI CHÚ HV - 006
GIẤY GHI CHÚ KN - 012
GIẤY GHI CHÚ KN - 035
GIẤY GHI CHÚ MT - SR7
GIẤY GHI CHÚ S62
GIẤY GHI CHÚ TN - SR7
GIẤY GHI CHÚ 017
GIẤY GHI CHÚ 018
GIẤY GHI CHÚ 019
Chất làm sạch kim loại
Chất làm sạch sơn xe
Chất tẩy rửa dầu nhớt
Dung dịch đánh bóng kim loại
Kem đánh bóng kim loại
Kem đánh bóng kim loại dạng lon
Bảng Tên Chức Danh
Khay Mica treo Tường
Bảng Mica 1
Mica Chữ U Ngược
BẢNG CHỨC DANH ĐỂ BÀN
HỘP THƯ MICA

Công ty TNHH TM Mẫn Đạt

CORPORATION IN HCMC
239 Nguyen Thi Minh Khai, Ward Nguyen Cu Trinh, District 1, City. HCM
Tel: (+84-28) 39 25 38 61 - Fax (+84-28) 3925 3862

District 8 Branch - HCMC
55 Duong Bach Mai - Ward 5 - District 8, City. HCM
Tel: (+84-28) 38.53.53.66 - Fax: (+84-28) 38.539.251

Branch 1 District 7 - HCMC
1477 Nguyen Van Linh Avenue, Tan Phong Ward,
District 7 (My Toan Area 1 - Phu My Hung), City. HCM
Tel: (+84-28) 54 132 888 - Fax: (+84-28) 54 124 888

Branch 2 Binh Chanh District - HCMC
D2/40C Nguyen Tuan Doan - Hamlet 4 Quy Duc Commune,
Binh Chanh District, City. HCM
Tel: (+84-28) 377 909 12/13/14 - Fax: (+84-28) 377 909 15

BRANCHES IN HANOI
Branch 1 Cau Giay District - Hanoi
House number 26, TT Area, Used Orthopedic tools, Lane 168, Trung Kinh Street,
Yen Hoa Ward, Cau Giay District, City. Hanoi
Tel: (+84-24) 37 665 140/41/42 - Fax: (+84-24) 37 665 139

Branch 2 Long Bien District - Hanoi
887 Ngo Gia Tu, Duc Giang Ward, District. Long Bien, City. Hanoi
Tel: (+84-24) 38 77 2525 - Fax: (+84-24) 3874 09 09

HOTLINE : 0943728080

Chia sẻ mạng xã hội

Đang online :1

Hôm nay:103

Tổng tất cả :7579