Product

  • 0943728080

Dấu S-308, KT: 10 x 45 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-310, KT: 13 x 54 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-835, Kt: 20 x 30 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-826, KT: 24 x 41 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-827.KT: 30x 50 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-836, KT: 30 x 45 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-837, KT: 40 x 50 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-828, KT: 33 x 56 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-829, KT: 40 x 64 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-830, KT: 38 x 75 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-820 - KT: 6 x 12 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-815, KT: 8 x 15 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-510, KT: 12 x 12 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-515, KT: 15 x 15 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-520, KT 20 x 20 mm

Giá bán : Liên hệ

Dấu S-524, KT: 24 x 24 mm

Giá bán : Liên hệ

S852 - Dấu Tên, Dấu bé Ngoan Trường Học - KT: 14 x 38 mm
S852 - Dấu Tên, Dấu bé Ngoan Trường Học - KT: 14 x 38 mm
- Dấu S-852, Kích thước nội dung tối đa 37x13mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
S853 - Dấu Mã Số Thuế, KT: 18 x 47 mm
S853 - Dấu Mã Số Thuế, KT: 18 x 47 mm
- Dấu S-853, Kích thước nội dung tối đa 46x17mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
S854 - Dấu Công Ty Mã Số Thuế, KT: 22 x 58
S854 - Dấu Công Ty Mã Số Thuế, KT:  22 x 58
- Dấu S-854, Kích thước nội dung tối đa 57x21mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
S855 - Dấu Mã Số Thuế Cty, KT: 25 x 70 mm
S855 - Dấu Mã Số Thuế Cty, KT:  25 x 70 mm
- Dấu S-855, Kích thước nội dung tối đa 69x24mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-308, KT: 10 x 45 mm
Dấu S-308, KT: 10 x 45 mm
- Dấu S-308, Kích thước nội dung tối đa 44x09mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-310, KT: 13 x 54 mm
Dấu S-310, KT: 13 x 54 mm
- Dấu S-310, Kích thước nội dung tối đa 53x12mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu ngày tháng S-314, KT: 10 x 25 mm
Dấu ngày tháng S-314, KT: 10 x 25 mm
- Dấu S-852, Kích thước nội dung tối đa 24x09mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Dấu ngày tháng có thể khắc thêm dòng nội dung kế bên
Dấu S-835, Kt: 20 x 30 mm
Dấu S-835, Kt: 20 x 30 mm
Kích thước: 20 x 30 mm
Dấu S-835D có ô ngày, KT: 20 x 30 mm
Dấu S-835D có ô ngày, KT: 20 x 30 mm
Dấu S-835D có ô ngày. Kích thước: 20 x 30 mm
Dấu S-826, KT: 24 x 41 mm
Dấu S-826, KT: 24 x 41 mm
Dấu S-826 Kích thước: 24 x 41 mm
Dấu S-826D Có Ô Ngày, KT: 24 x 41 mm
Dấu S-826D Có Ô Ngày, KT: 24 x 41 mm
Dấu S-826D có ô ngày, dấu 2 màu, ô ngày màu đỏ, bên ngoài nội dung màu xanh hoặc đen Kích thước: 24 x 41 mm
Dấu S-827.KT: 30x 50 mm
Dấu S-827.KT: 30x 50 mm
Dấu S-827 Kích thước: 30 x 50 mm
Dấu S-827D Có Ô Ngày, KT: 30 x 50 mm
Dấu S-827D Có Ô Ngày, KT: 30 x 50 mm
- Dấu S-827D, có ô ngày tháng năm ở giữa - Kích thước nội dung tối đa 49x29mm - Có 2 loại: ngày tháng năm Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh - Dấu có tối đa 2 màu mực, 1 ô mực ngày tháng năm nằm chính giữa, 1 ô mực nội dung bên ngoài - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu tròn doanh nghiệp, dấu logo hoặc các nội dung theo yêu...
Dấu S-836, KT: 30 x 45 mm
Dấu S-836, KT: 30 x 45 mm
- Dấu S-836, Kích thước nội dung tối đa 29x34mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-836D Có Ô Ngày, KT: 30 x 45 mm
Dấu S-836D Có Ô Ngày, KT: 30 x 45 mm
Dấu S-836D có ô ngày, dấu mực 2 màu, ô ngày màu đỏ, nội dung bên ngoài màu xanh hoặc màu đen
Dấu S-837, KT: 40 x 50 mm
Dấu S-837, KT: 40 x 50 mm
Dấu S-837 Kích thước: 40 x 50 mm
Dấu S-837D Có Ô Ngày, KT: 40 x 50 mm
Dấu S-837D Có Ô Ngày, KT: 40 x 50 mm
Dấu S-837D có ô ngày, dấu 2 màu mực, mực ngày tháng màu đỏ, mực chữ bên ngoài màu xanh hoặc màu đen.
Dấu S-828, KT: 33 x 56 mm
Dấu S-828, KT: 33 x 56 mm
- Kích thước nội dung tối đa 55x32mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-828D Có Ô Ngày, KT: 33 x 56 mm
Dấu S-828D Có Ô Ngày, KT: 33 x 56 mm
- Dấu S-828D, có ô ngày tháng năm ở giữa - Kích thước nội dung tối đa 55x32mm - Có 2 loại: ngày tháng năm Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh - Dấu có tối đa 2 màu mực, 1 ô mực ngày tháng năm nằm chính giữa, 1 ô mực nội dung bên ngoài - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu dấu logo hoặc các nội dung theo yêu...
Dấu S-829, KT: 40 x 64 mm
Dấu S-829, KT: 40 x 64 mm
- Kích thước nội dung tối đa 63x39mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-829D có ô ngày, KT: 40 x 64 mm
Dấu S-829D có ô ngày, KT: 40 x 64 mm
- Dấu S-829D, có ô ngày tháng năm ở giữa - Kích thước nội dung tối đa 63x39mm - Có 2 loại: ngày tháng năm Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh - Dấu có tối đa 2 màu mực, 1 ô mực ngày tháng năm nằm chính giữa, 1 ô mực nội dung bên ngoài - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu tròn doanh nghiệp, dấu logo hoặc các nội dung theo yêu...
Dấu S-830, KT: 38 x 75 mm
Dấu S-830, KT: 38 x 75 mm
- Kích thước nội dung tối đa 74x37mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-830D, có ô ngày, KT: 38 x 75 mm
Dấu S-830D, có ô ngày, KT: 38 x 75 mm
- Dấu S-830D, có ô ngày tháng năm ở giữa - Kích thước nội dung tối đa 23mm 37 x 74 mm - Dấu có tối đa 2 màu mực, 1 ô mực ngày tháng năm nằm chính giữa, 1 ô mực nội dung bên ngoài - Có 2 loại: ngày tháng năm Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu theo nội dung theo yêu...
Dấu S-820 - KT: 6 x 12 mm
Dấu S-820 - KT: 6 x 12 mm
Dấu S-820, Kích Thước: 6 x 12 mm
Dấu S-815, KT: 8 x 15 mm
Dấu S-815, KT: 8 x 15 mm
- Kích thước nội dung tối đa 14x07mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-510, KT: 12 x 12 mm
Dấu S-510, KT: 12 x 12 mm
- Kích thước nội dung tối đa 11x11mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu tròn doanh nghiệp, dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-515, KT: 15 x 15 mm
Dấu S-515, KT: 15 x 15 mm
- Kích thước nội dung tối đa 14x14mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu tròn doanh nghiệp, dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-520, KT 20 x 20 mm
Dấu S-520, KT 20 x 20 mm
- Kích thước nội dung tối đa 19x19mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu tròn doanh nghiệp, dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-524, KT: 24 x 24 mm
Dấu S-524, KT: 24 x 24 mm
- Kích thước nội dung tối đa: 23x23mm - Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu logo hoặc các nội dung theo yêu cầu
Dấu S-524D, Có Ô Ngày Tháng Năm, KT: 24 x 24 mm
Dấu S-524D, Có Ô Ngày Tháng Năm, KT: 24 x 24 mm
- Dấu S-524D, có ô ngày tháng năm ở giữa - Kích thước nội dung tối đa 23x23mm - Có 2 loại: ngày tháng năm Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh - Dấu có tối đa 2 màu mực, 1 ô mực ngày tháng năm nằm chính giữa, 1 ô mực nội dung bên ngoài -- Có 3 màu mực để lựa chọn: đỏ - xanh - đen - Khắc dấu tròn doanh nghiệp, dấu logo hoặc các nội dung theo yêu...

Công ty TNHH TM Mẫn Đạt

TRỤ SỞ CHÍNH - TPHCM
239 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM
Tel: (+84-28) 39 25 38 61 - Fax (+84-28) 3925 3862

Chi Nhánh Q.8 - TP.HCM
55 Dương Bạch Mai, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
Tel: (+84-28) 38.53.53.66 - Fax: (+8-28) 38.539.251

Chi Nhánh Q.7 - TP.HCM
1477 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Quận 7
(KP Mỹ Toàn 1 - Phú Mỹ Hưng), TP.HCM
Tel: (+84-28) 54 132 888 - Fax: (+84-28) 54 124 888

Chi Nhánh Bình Chánh - TP.HCM
D2/40C Đoàn Nguyễn Tuấn, Xã Quy Đức, Huyện Bình Chánh, TP.HCM
Tel: (+84-28) 377 909 12/13/14 - Fax: (+84-28) 377 909 15

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Chi Nhánh Cầu Giấy - Hà Nội
28C Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội (gần cầu 361)
Tel: (+84-24) 37 665 140/41/42 - Fax: (+84-24) 37 665 139

Chi nhánh Long Biên - Hà Nội
887 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38 77 2525 - Fax: (+84-24) 3874 09 09

HOTLINE :  0943728080

Chia sẻ mạng xã hội

Đang online :5

Hôm nay:69

Tổng tất cả :2169


Chính sách bảo mật

Chính sách Bảo Mật

1. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập thông qua website của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm của Công ty TNHH TM Mẫn Đạt.
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin về các phiên bản phần mềm mới nhất & các bản cập nhật trên Website của chúng tôi.
  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của website.
  • Thực hiện các bản khảo sát khách hàng.
  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH TM Mẫn Đạt.

Để thực hiện các mục đích nêu trên, công ty chúng tôi sẽ xem xét chia sẻ thông tin với các công ty đối tác của Công ty TNHH TM Mẫn Đạt ở Việt Nam hoặc nước ngoài. Thông tin có thể được chia sẻ cho bên thứ ba mà chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra ở trên. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo người nhận không thể lợi dụng thông tin của khách hàng để thực hiện các mục đích khác ngoài các mục tiêu mà chúng tôi đã đề ra trong phạm vi cho phép của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ đảm bảo họ sẽ không sử dụng những thông tin này vào những mục đích trái phép. Thông tin chỉ được tiết lộ cho bên thứ ba trong những trường hợp đặc biệt khi có sự yêu cầu của luật pháp hoặc nhà chức trách có thẩm quyền. Đặc biệt, chúng tôi không cho thuê hoặc bán thông tin của khách hàng cho bất kỳ đối tác thứ ba nào (trừ khi nó liên quan đến nhu cầu bán toàn bộ tài sản hoặc hoạt động kinh doanh của chúng tôi như đã đề cập).

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của Công ty TNHH TM Mẫn Đạt.
Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin bảo mật: Công ty TNHH TM Mẫn Đạt và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ và thực hiện hợp đồng.

3. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của Công ty TNHH TM Mẫn Đạt

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân Mẫn Đạt, hãy gửi email cho Mẫn Đạt theo địa chỉ mandatstamp@gmail.com

4. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Công ty TNHH TM Mẫn Đạt sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên khách hàng không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.
Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Công ty TNHH TM Mẫn Đạt và Công ty TNHH TM Mẫn Đạt không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.
Công ty TNHH TM Mẫn Đạt có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Khách hàng đã đồng ý rằng, khi khách hàng sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.