Suremark

  • 0943728080

Gôm
Gôm

Liên hệ

Ruột Chì 0.5mm
Ruột Chì 0.5mm

Liên hệ

Bút Chì
Bút Chì

Liên hệ

Chuot Chì Quay
Chuot Chì Quay

Liên hệ

Đục Lỗ
Đục Lỗ

Liên hệ

Đục Lỗ Mini
Đục Lỗ Mini

Liên hệ

Gôm
Ruột Chì 0.5mm
Bút Chì
Chuot Chì Quay
Đục Lỗ
Đục Lỗ Mini
Nút Hít Nam Chăm Nhỏ
Nút Hít Nam Chăm Vừa
Nút Hít Nam Chăm Lớn

Công ty TNHH TM Mẫn Đạt

CORPORATION IN HCMC
239 Nguyen Thi Minh Khai, Ward Nguyen Cu Trinh, District 1, City. HCM
Tel: (+84-28) 39 25 38 61 - Fax (+84-28) 3925 3862

District 8 Branch - HCMC
55 Duong Bach Mai - Ward 5 - District 8, City. HCM
Tel: (+84-28) 38.53.53.66 - Fax: (+84-28) 38.539.251

Branch 1 District 7 - HCMC
1477 Nguyen Van Linh Avenue, Tan Phong Ward,
District 7 (My Toan Area 1 - Phu My Hung), City. HCM
Tel: (+84-28) 54 132 888 - Fax: (+84-28) 54 124 888

Branch 2 Binh Chanh District - HCMC
D2/40C Nguyen Tuan Doan - Hamlet 4 Quy Duc Commune,
Binh Chanh District, City. HCM
Tel: (+84-28) 377 909 12/13/14 - Fax: (+84-28) 377 909 15

BRANCHES IN HANOI
Branch 1 Cau Giay District - Hanoi
House number 26, TT Area, Used Orthopedic tools, Lane 168, Trung Kinh Street,
Yen Hoa Ward, Cau Giay District, City. Hanoi
Tel: (+84-24) 37 665 140/41/42 - Fax: (+84-24) 37 665 139

Branch 2 Long Bien District - Hanoi
887 Ngo Gia Tu, Duc Giang Ward, District. Long Bien, City. Hanoi
Tel: (+84-24) 38 77 2525 - Fax: (+84-24) 3874 09 09

HOTLINE : 0943728080

Chia sẻ mạng xã hội

Đang online :2

Hôm nay:127

Tổng tất cả :7603